Bạt nuôi tôm – 9 lợi ích trong nuôi trồng thủy sản

Bạt nuôi tôm – 9 lợi ích trong nuôi trồng thủy sản

Trước đây đa phần bà con đều nuôi tôm theo phương pháp truyền thống là nuôi ở ao hồ đất. Điều này gây bẩn ao hồ, tôm dễ bị dịch bệnh, tỷ lệ chết cao, hiệu quả kém. Ngày nay, việc sử dụng bạt lót hồ nuôi tôm ngày càng tăng cao bởi đây được xem là giải pháp giúp cho việc nuôi tôm đạt hiệu quả …