Bạt phủ chống cỏ giảm 30% chi phí trồng trọt

Bạt phủ chống cỏ giảm 30% chi phí trồng trọt

Dùng bạt phủ chống cỏ là 1 phương pháp canh tác tiên tiến hiện nay, giúp giảm nhân công trong quá trình canh tác, tránh bạc mầu cho đất. Và điều quan trọng nhất là bảo vệ sức khỏe cho người nông dân. Việc ngăn ngừa cỏ dại là 1 vấn đề khiến nông dân tốn rất nhiều công sức và tiền của. Biện …